Alcaldía

Benvidos /as á web oficial do concello de Irixoa
Hai uns anos iniciabamos a nosa andaina no mundo dixital. Pretendíamos daquela facer visible o noso concello noutros medios e noutras canles, dar información do que facemos, dos servizos que prestamos e tratar de ensinar ao mundo os lugares de interés de Irixoa.
Dende aqueles primeiros pasos as tecnoloxías da información e da comunicación experimentaron un cambio moi grande, tanto no nivel de contidos como no nivel de soportes a través dos que se visualizan.
Os dispositivos móviles teñen cada vez máis presenza na nosa actividade diaria, polo que o noso sitio web debe de saber adaptarse tamén a eles.
De forma paralela á nosa web, coa información sobre o concello, o seu goberno, os servizos municipais e outra información de interés, contamos cunha sede electrónica dende a que a cidadanía pode consultar a información sobre os distintos trámites, e incluso pode inicialos sen necesidade de desplazarse.
Irixoa cumpre así plenamente a Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, que establece o "dereito dos cidadáns a relacionarse coas Administracións públicas por medios electrónicos" e "a obrigación das Administracións Públicas de redeseñar os seus procedementos e dotarse dos medios técnicos necesarios para que o exercicio do novo dereito sexa plenamente efectivo".
Algúns dos departamentos municipais teñen presenza tamén nas redes sociais.
Confiamos en que tanto a información que damos como os servizos que prestamos poidan serlles de utilidade.
Un saúdo

Antonio Deibe Sanmartín, alcalde de Irixoa