Acordos plenarios

 
ORDE DO DÍA DO PLENO EXTRAORDINARIO DO 14/01/2021

1. Aprobación da acta da sesión anterior do 30/12/2020

2. Orzamento municipal 2021: resolución de alegacións e aprobación definitiva

3. POS+ 2021

4. Coñecemento de resolucións de meses anteriores

 
Página  1   2   3