Presentación

ENTROIDO 2015

O luns 16 de febreiro, a partir das 18:00 terá lugar no Polideportivo Municipal o festival infantil con animación, xogos e concurso de disfraces.

A partir das 23:00 na carpa instalada no campo da festa de Irixoa celebraráse a VII Festa da Xuventude con orquestra e un DJ. Haberá tamén  concurso de disfraces con premios.

Consulta aquí as bases para o concurso de disfraces. 

29/01/2015. ADHESIÓN AO CONVENIO DGT - FEMP

O Concello de Irixoa asinou, xunto coa Xefa Provincial de Tráfico de A Coruña, a adhesión ao convenio de colaboración entre a Dirección Xeral de Tráfico e a Federación Española de Municipios e Provincias.

A partir de agora poderán solicitarse os seguintes trámites desde o concello,(sen ter que desprazarse ás oficinas da Xefatura de Tráfico de A Coruña):

Cambio de domicilio no Rexistro de Condutores (a efectos de notificacións sobre trámites relativos ao permiso de condución),

Cambio de domicilio de vehículos no Rexistro de vehículos (a efectos do imposto municipal de circulación).

Estes trámites únicamente poderán facelos as persoas empadroadas en Irixoa que sexan as titulares do permiso de condución ou do vehículo que pretenden cambiar de domicilio.

Ambos trámites son de balde para o cidadán.

SUBVENCIÓNS DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación da Coruña concedeu as seguintes subvencións para o ano 2014:

Programa de animadores deportivos: a Deputación financia o gasto de persoal técnico deportivo por un importe 6.759,74 €.

Programa de animadores culturais: financia tamén os gastos da animadora sociocultural con un axuda de 7.377,68 €.

Programa de actividades culturais: para Actividade cultural 2014 un importe de 5.197,50€

Programa de equipamentos culturais: Investimento en cultura 3.897,75 €.

Programa de actividades deportivas: Para as actividades deportivas de Deporte para todos en Irixoa, 3.597,75€

Programa de equipamentos deportivos: Dotación de máquinas para o ximnasio un importe de  5.488,00€

Envellecemento activo: Obradoiro de Cestería 3.000,00 €.

Fisioterapia para maiores: 8.604,00€.

Programa de igualdade entre homes e mulleres: para actividades de conciliación coa fin de  facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar 4.099,20 €.

Investimentos de promoción económica: Mellora na área de servizos múltiples de Ambroa 7.296,25 €.

Programa de Medio Ambiente: Mellora enerxética na EDAR de Irixoa 6.782,92 € (contrato no 2015)

Programa cuadrilla de obras de Irixoa 2014: 2 obreiros 7.050,00 €.

Programa DTC-93: pavimentación nas parroquias 114.238,33 €.

Programa POS 2014:

-          Gasto corrente: 81.000,00 €

-          Pavimentación: 34.281,14 €

-          Área de Mántaras: 37.203,53 €

O 18 DE ABRIL DE 2013 O CONCELLO DE IRIXOA ESTREOU A SÚA SEDE ELECTRÓNICA  

Este feito supón un antes e un despois na administración local, pois ademais de poder obter información de diferentes trámites administrativos e descargar impresos, a partir de agora poderás rexistrar as túas solicitudes directamente dende a túa casa, lugar de traballo, etc., sen ter que achegarte persoalmente ao Concello. Ademais poderás consultar o estado das túas xestións administrativas, nos casos que sexan posibles. Como requisito, deberás acreditarte mediante o teu DNI electrónico ou o teu CERTIFICADO electrónico.

A implantación da Administración Electrónica na xestión municipal supón unha nova forma de relación entre a Administración e os cidadáns, xa que abre a posibilidade de relacionarse por internet con plenas garantías legais, de confidencialidade, seguridade e sinxeleza.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

No BOP de 3 de agosto de 2012 publicouse a aprobación definitiva do PXOM e a súa normativa íntegra.

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Dende o mes de setembro de 2010 o Concello conta cun propio departamento de orientación laboral cos seguintes obxectivos:
- Orientar e informar a demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional.
- Asesorar sobre os cursos de Formación Ocupacional
- Recursos persoais e competencias do demandante para mellorar a súa integración no mundo laboral.
- Motivar a súa implicación no proceso.
- Entrevista para coñecer o perfil profesional - ocupacional.
- Asesoramento para a elaboración e adecuación do C.V.
- Entrenamento nas técnicas de búsqueda activa de emprego.
- Itinerarios Formación - Emprego para cada demandante.
- Desenvolver a cultura emprendedora.
- Seguimento
 
 

 

Gestor de contenidos desarrollado por AracnoSoft