Presentación

29/01/2015. ADHESIÓN AO CONVENIO DGT - FEMP

O Concello de Irixoa asinou, xunto coa Xefa Provincial de Tráfico de A Coruña, a adhesión ao convenio de colaboración entre a Dirección Xeral de Tráfico e a Federación Española de Municipios e Provincias.

A partir de agora poderán solicitarse os seguintes trámites desde o concello,(sen ter que desprazarse ás oficinas da Xefatura de Tráfico de A Coruña):

Cambio de domicilio no Rexistro de Condutores (a efectos de notificacións sobre trámites relativos ao permiso de condución),

Cambio de domicilio de vehículos no Rexistro de vehículos (a efectos do imposto municipal de circulación).

Estes trámites únicamente poderán facelos as persoas empadroadas en Irixoa que sexan as titulares do permiso de condución ou do vehículo que pretenden cambiar de domicilio.

Ambos trámites son de balde para o cidadán.

O 18 DE ABRIL DE 2013 O CONCELLO DE IRIXOA ESTREOU A SÚA SEDE ELECTRÓNICA  

Este feito supón un antes e un despois na administración local, pois ademais de poder obter información de diferentes trámites administrativos e descargar impresos, a partir de agora poderás rexistrar as túas solicitudes directamente dende a túa casa, lugar de traballo, etc., sen ter que achegarte persoalmente ao Concello. Ademais poderás consultar o estado das túas xestións administrativas, nos casos que sexan posibles. Como requisito, deberás acreditarte mediante o teu DNI electrónico ou o teu CERTIFICADO electrónico.

A implantación da Administración Electrónica na xestión municipal supón unha nova forma de relación entre a Administración e os cidadáns, xa que abre a posibilidade de relacionarse por internet con plenas garantías legais, de confidencialidade, seguridade e sinxeleza.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

No BOP de 3 de agosto de 2012 publicouse a aprobación definitiva do PXOM e a súa normativa íntegra.

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Dende o mes de setembro de 2010 o Concello conta cun propio departamento de orientación laboral cos seguintes obxectivos:
- Orientar e informar a demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional.
- Asesorar sobre os cursos de Formación Ocupacional
- Recursos persoais e competencias do demandante para mellorar a súa integración no mundo laboral.
- Motivar a súa implicación no proceso.
- Entrevista para coñecer o perfil profesional - ocupacional.
- Asesoramento para a elaboración e adecuación do C.V.
- Entrenamento nas técnicas de búsqueda activa de emprego.
- Itinerarios Formación - Emprego para cada demandante.
- Desenvolver a cultura emprendedora.
- Seguimento
 
 

 

Gestor de contenidos desarrollado por AracnoSoft