Presentación

21/02/2017. BOLSA DE CONTRATACION LABORAL DE OPERARIOS. PROBA DE COÑECEMENTO DO MUNICIPIO 

Convócase a todos os que solicitaron a participación na bolsa de contratación que non están empadroados en Irixoa e que queiran acreditar o coñecemento do municipio, para unha proba escrita.

De esta forma, e dando cumplimento ao apartado 10º, apartado B das bases de selección, poderán obter puntuación polo coñecemento do término municipal.

A proba realizarase o xoves 23 de febreiro ás 13:00 en Irixoa na Casa do Concello.

02/02/2017: CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DE LISTAXES DE BOLSAS DE CONTRATACION LABORAL DE OPERARIOS

No BOP de 2 de febreiro publicouse a convocatoria para a formación de 2 listaxes para bolsa de contratacións de peóns e oficiais de 1ª.

O prazo para presentación de solicitudes é de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación no BOP.

Descargas:

Bases da convocatoria

Instancia para oficial de primeira

Instancia para peón

19/01/2017: ADXUDICACIÓN DAS OBRAS INCLUIDAS NO PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 2016.

Acta de adxudicación da obra "Conexión do saneamento do polideportivo á rede municipal"

Acta de adxudicación da obra "Mellora do alumeado nas parroquias de Mántaras e Verís".

Estas adxudicacións tamén poden consultarse na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

 01/09/2016: CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL

No BOP de 31 de agosto publicouse a convocatoria para a selección de persoal para o posto de Técnico deportivo.

O prazo para presentación de solicitudes é de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación no BOP.

Ver anuncio BOP

Descargar bases e instancia

 

20/07/2016: CONVOCATORIA POSTOS DE INTEGRACIÓN LABORAL 2016

A Deputación Provincial da Coruña ten establecido o Programa de Integración Laboral 2016, polo que pretende fomentar o emprego en diversos ámbitos e medios. Ao Concello de Irixoa correspóndenlle 5 postos coas seguintes características:

- Peón xeral da construcción

- Duración: catro meses e medio

- Salario: 635 €

- Xornada parcial de 25 horas semanais

As persoas desempregadas poderán solicitar a súa admisión gratuita ao proceso selectivo mediante a presentación da instancia formalizada no concello.

O prazo remata o 27 de xullo de2016

Ler o anuncio completo

02/06/2016: CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL: BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS

No BOP de 2 de xuño publicouse a convocatoria para a selección de persoal para a Brigada Municipal de Prevención e Extinción de Incendios.

Postos: 1 xefe de brigada, 1 peón condutor e 3 peóns brigadistas.

Xornada: 40 horas semanais, en quendas, integradas no dispositivo PLADIGA

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: Dende o 6 ao 20 de xuño de 2016), en horario de atención ao público de 9 a 14 horas (sábados de 10 a 13).

BASES: aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local do 30-05-2016, estando a disposición do público nas dependencias municipais (teléf. 981 - 79 30 01).

Descarga do BOP

Descarga das bases

Descarga das solicitudes

02/06/2016: PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL PARA MAIORES DO IMSERSO

O prazo para a presentación de solicitudes do Programa de Turismo do Imserso para a tempada 2016-2017  exténdese do 30 de maio ao 17 de xuño de 2016 para acreditación en primeira fase, e do 18 de xuño ao 1 de decembro de 2016 para acreditacións fora de prazo.

+ Máis informacíón

  NOVA PÁXINA EN FACEBOOK DO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

O Servizo de Orientación Laboral formado pola Agrupación de Concellos de Irixoa, Monfero e Aranga, continúa desenvolvendo accións e proxectos que poidan facilitar a inserción laboral e a procura de emprego das persoas desempregadas dos nosos municipios.
Esta nova ferramenta facilita especialmente ao colectivo de desempregados unha axuda á procura de emprego, posto que poden atopar ofertas de traballo publicadas polo Departamento de Orientación Laboral dos concellos, así como, de todas aquelas empresas que desexen difundir as súas ofertas a través deste portal.
O portal é unha prestación adicional que permite o acceso a ofertas de traballo.

Seguiremos mantendo un contacto persoal, directo e individual coas persoas desempregadas:

Tramitando as ofertas de emprego e informando das mesmas.

Continuando coas accións de información, orientación e prospección do emprego que se están levando a cabo.

Xestionando accións formativas e cursos de formación continua e ocupacional.

Informando das accións, programas e asuntos vinculados á procura de emprego e facilitando a inserción laboral.

XV ENCONTRO DOS MAIORES

09/05/2016: CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

POSTOS:

3 tractoristas con xornada de 25 horas semanais, con duración determinada de 5 meses (do 1 de xuño ata o 30 de outubro de 2016);postos vacantes da anterior convocatoria.

SALARIO: 750 €/mes brutos (incluíndo prorrateo de pagas extras e demais conceptos retributivos).

PROCESO SELECTIVO: comprende valoración de méritos establecidos nas bases e celebración de probas: escrita de test e práctica (ambas o día 26-05-2016).

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: Dende o 10 ao 24 de maio de 2016), en horario público de 9 a 14 horas (sábados de 10 a 13).

BASES: aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local do 29-04-2016, estando a disposición do público nas dependencias municipais (teléf. 981 - 79 30 01).

DEREITOS DE EXAME: 16 euros.

RECURSOS: contra as bases poderán interpoñerse o recurso de reposición (1 mes) e o contencioso-administrativo (2 meses).

Bases e instancia para o posto de tractorista

Axuda económica a través da tarxeta benvida para as familias con fillos e fillas nados no ano 2016.

BONO CONCILIA: Axuda económica para familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos

 12/04/2016: CURSO DE CESTERÍA

Dirixido ás persoas empadroadas no Concello de Irixoa

Todos os martes a partir do 3 de maio de 2016 en horario de mañán ou de tarde.

Inscrición nas oficinas do concello do 12 ao 28 de abril de 2016.

Ver cartel

26/01/2016: BOLSA DE TRABALLO PARA SUBSTITUCIÓN DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

O concello de Irixoa ven de iniciar o proceso para a confección dunha bolsa de traballo para substitucións de auxiliares de axuda no fogar. Tén  por obxecto mellorar a situación das persoas desempregadas así como o reforzo do servizo municipal de axuda no fogar. 

O prazo de presentación de solicitudes comprende dende o 25 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2016, ambos inclusive. (+ ler máis)

 

31/07/2015: LISTADOS DEFINITIVOS OBRADOIRO DE EMPREGO

Publícanse os listados definitivos do persoal directivo, docente, de apoio e alumnos/as traballadores/as do Obradoiro de Rehabilitación de espazos públicos e bens municipais.

Listado alumnos traballadores

Listado persoal directivo, docente e de apoio

 16/07/2015: LISTADOS PROVISIONAIS OBRADOIRO DE EMPREGO

Publícanse os listados provisionais do persoal docente, persoal de apoio e alumnos/as traballadores/as do Obradoiro de Rehabilitación de espazos públicos e bens municipais.

Ábrese un prazo de reclamación de cinco días hábiles, incluido en cada listado, para que as persoas interesadas poidan interpoñer reclamacións se o consideran oportuno.

A reclamación poderá interpoñerse en calquera dos catro concellos colaboradores ou nas oficinas de emprego de Coruña - Centro ou Betanzos.

Ver listado

 11/06/2015: ACTIVIDADES DE VERÁN

Xa te podes anotar nas actividades que o concello de Irixoa organiza para os meses de xullo a setembro. Hai un amplo abano de actividades nas que podes participar: campamento urbano, saída a Asturias ou saídas dun día ao laser paintbal, aquapark…

Ler máis

10/06/2015. NOVO OBRADOIRO DE EMPREGO

 
A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Traballo e Benestar, concedeu unha subvención ao proxecto presentado polo Concello de Vilarmaior e que se realizará conxuntamente cos concellos de Irixoa, Aranga e Monfero, para realizar un obradoiro de emprego denominado Rehabilitación de espazos públicos e bens municipais, para 20 alumnos/as traballadores/as.
 
Para poder formar parte de proceso de selección, as persoas interesadas deberán de ter máis de 18 anos, estar desempregadas, inscritas na oficina de emprego de Betanzos e solicitar ou ter solicitado neste ano o código para participar nos obradoiros de emprego.
 
Máis información do Departamento de Orientación Laboral do Concello de Irixoa.
 
 
25/03/2015. NOVAS DE ORIENTACIÓN LABORAL
Competencias clave para o ano 2015 : probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.
24/03/2015. SUBVENCIÓNS DA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
Axudas para a renovación de cubertas con lousa .A actuación subvencionable será a renovación de cubertas existentes de vivendas ou edificios de vivenda colectiva, así como nas súas edificacións anexas, por unha cuberta de lousa (máis información na sede electrónica da Xunta)
Axudas para a renovación de cubertas con tella cerámica .A actuación subvencionable será a renovación de cubertas existentes de vivendas ou edificios de vivenda colectiva, así como nas súas edificacións anexas, por unha cuberta de tella cerámica (máis información na sede electrónica da Xunta)
Axudas para a rehabilitación con granito de fachadas. A actuación subvencionable será a rehabilitación con granito da envolvente das fachadas existentes de vivendas ou edificios de vivenda colectiva (máis información na sede electrónica da Xunta)

29/01/2015. ADHESIÓN AO CONVENIO DGT - FEMP

O Concello de Irixoa asinou, xunto coa Xefa Provincial de Tráfico de A Coruña, a adhesión ao convenio de colaboración entre a Dirección Xeral de Tráfico e a Federación Española de Municipios e Provincias.

A partir de agora poderán solicitarse os seguintes trámites desde o concello,(sen ter que desprazarse ás oficinas da Xefatura de Tráfico de A Coruña):

Cambio de domicilio no Rexistro de Condutores (a efectos de notificacións sobre trámites relativos ao permiso de condución),

Cambio de domicilio de vehículos no Rexistro de vehículos (a efectos do imposto municipal de circulación).

Estes trámites únicamente poderán facelos as persoas empadroadas en Irixoa que sexan as titulares do permiso de condución ou do vehículo que pretenden cambiar de domicilio.

Ambos trámites son de balde para o cidadán.

SUBVENCIÓNS DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación da Coruña concedeu as seguintes subvencións para o ano 2014:

Programa de animadores deportivos: a Deputación financia o gasto de persoal técnico deportivo por un importe 6.759,74 €.

Programa de animadores culturais: financia tamén os gastos da animadora sociocultural con un axuda de 7.377,68 €.

Programa de actividades culturais: para Actividade cultural 2014 un importe de 5.197,50€

Programa de equipamentos culturais: Investimento en cultura 3.897,75 €.

Programa de actividades deportivas: Para as actividades deportivas de Deporte para todos en Irixoa, 3.597,75€

Programa de equipamentos deportivos: Dotación de máquinas para o ximnasio un importe de 5.488,00€

Envellecemento activ Obradoiro de Cestería 3.000,00 €.

Fisioterapia para maiores: 8.604,00€.

Programa de igualdade entre homes e mulleres: para actividades de conciliación coa fin de facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar 4.099,20 €.

Investimentos de promoción económica: Mellora na área de servizos múltiples de Ambroa 7.296,25 €.

Programa de Medio Ambiente: Mellora enerxética na EDAR de Irixoa 6.782,92 € (contrato no 2015)

Programa cuadrilla de obras de Irixoa 2014: 2 obreiros 7.050,00 €.

Programa DTC-93: pavimentación nas parroquias 114.238,33 €.

Programa POS 2014:

- Gasto corrente: 81.000,00 €

- Pavimentación: 34.281,14 €

- Área de Mántaras: 37.203,53 €

O 18 DE ABRIL DE 2013 O CONCELLO DE IRIXOA ESTREOU A SÚA SEDE ELECTRÓNICA

Este feito supón un antes e un despois na administración local, pois ademais de poder obter información de diferentes trámites administrativos e descargar impresos, a partir de agora poderás rexistrar as túas solicitudes directamente dende a túa casa, lugar de traballo, etc., sen ter que achegarte persoalmente ao Concello. Ademais poderás consultar o estado das túas xestións administrativas, nos casos que sexan posibles. Como requisito, deberás acreditarte mediante o teu DNI electrónico ou o teu CERTIFICADO electrónico.

A implantación da Administración Electrónica na xestión municipal supón unha nova forma de relación entre a Administración e os cidadáns, xa que abre a posibilidade de relacionarse por internet con plenas garantías legais, de confidencialidade, seguridade e sinxeleza.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

No BOP de 3 de agosto de 2012 publicouse a aprobación definitiva do PXOM e a súa normativa íntegra.

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Dende o mes de setembro de 2010 o Concello conta cun propio departamento de orientación laboral cos seguintes obxectivos:
- Orientar e informar a demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional.
- Asesorar sobre os cursos de Formación Ocupacional
- Recursos persoais e competencias do demandante para mellorar a súa integración no mundo laboral.
- Motivar a súa implicación no proceso.
- Entrevista para coñecer o perfil profesional - ocupacional.
- Asesoramento para a elaboración e adecuación do C.V.
- Entrenamento nas técnicas de búsqueda activa de emprego.
- Itinerarios Formación - Emprego para cada demandante.
- Desenvolver a cultura emprendedora.
- Seguimento

 

 

Enderezo: Pazo de Irixoa, 6-A  15313 Irixoa (A Coruña)

correo@irixoa.es

 


 

Gestor de contenidos desarrollado por AracnoSoft

Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más información